Langkau ke kandungan utama

JALAN ROHANI ITULAH JALAN RASUL, NABI DAN WALI.                                            (إهدنا الصراط المستقيم)
Jadi bila kita katakan jalan rohani dan maknawi maka ia tidak boleh dilihat oleh mata.Jalan itulah jalan Rasul-rasul, nabi-nabi dan wali-wali. Paling tidak jalan orang soleh. Oleh kerana Rasul sudah tidak ada di depan kita, nabi juga sudah tiada, orang soleh pun sudah payah untuk ditemui sedangkan jalan orang-orang itulah yang hendak kita tempuh. Berapa sulitnya.

Sudahlah jalannya tidak boleh dilihat oleh mata kerana bersifat maknawi, orang yang hendak diikut pun tidak ada, bagaimana hendak buat?
Kita perlu tahu ilmunya dahulu. Bila ada ilmu yang difahami dan dihayati, barulah ada contoh. Peringkat awal perlu ada ilmu tentang apakah jalan yang bersifat maknawi dan rohani itu. Jalan Tuhan itu ada 3 yakni yang bersifat maknawi, rohani dan zohiri. Ini adalah satu pakej. Ketiga-tiga ini mesti selaras. Ertinya ketiga-tiga jalan ini adalah jalan para Rasul, nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang soleh. Ketiga-tiga jalan ini mesti dalam satu pakej yang tidak boleh terpisah antara satu sama lain. Mari kita lihat ilmunya. Ilmunya pernah dimiliki oleh para Rasul, nabi dan wali-wali. Setelah mengetahui ilmunya, nanti kita akan melihat sejauh mana ibadah, akhlak, perjuangan dan pengorbanan mereka yang telah dilahirkan.

Yang dikatakan jalan Tuhan, ia bersifat rohani, maknawi dan sedikit bersifat lahir,ertinya perjalanan rohani kita adalah jalan juga. Jalan-jalannya hendaklah sebagaimana perjalanan rohani Rasul-rasul dan nabi-nabi. Sebagaimana para Rasul dan nabi berperasaan, begitulah kita hendak berperasaan. Bagaimana mereka itu berfikiran, begitulah juga kita hendak berfikiran. Bagaimana perjalanan hidup lahir para Rasul, nabi dan wali-wali itu, begitulah juga sepatutnya hidup lahiriah kita. Kalau begitu, kita hendak hurai lagi perasaan mereka yakni bagaimana berperasaan sebagaimana yang Tuhan hendak.

Bagaimanakah perasaan yang Tuhan hendak itu?
Iaitu rasa berTuhan, rasa takut dengan Tuhan, rasa cinta dengan Tuhan, rasa hamba, rendah diri, sabar, rasa berdosa, rasa sensitif dengan dosa, rasa timbang rasa, kasih sayang sesama manusia, rasa susah dengan kesusahan manusia, senang dengan kesenangan mereka dan lain-lain. Itulah jalan Tuhan yang bersifat rohani yang ada pada mereka itu. Ini dikatakan ilmu.

Ilmu yang dimiliki oleh mereka mestilah yang berdasarkan Quran dan Hadis. Samada dari segi ibadah, akhlak, perjuangannya, masyarakatnya, ekonominya, pendidikan, pentadbiran dan lain-lain. Itu jalan maknawi Tuhan, mestilah bersumberkan wahyu dan sunnah.

Kalau begitu, Quran beritahu ada halal, ada yang haram, ada yang wajib, yang sunat, yang harus. Ilmu ini berjalan dalam semua aspek.

Dalam ibadah , ada yang wajib dan dan ada yang sunat,ada fardhu ain dan fardhu kifayah, ada yang haram, kena tinggalkan. Begitulah juga dalam aspek lain seperti kebudayaan, politik, ekonomi dan lain-lain. Yaag disuruh kena buat dan yang tidak disuruh kena tinggalkan. Itulah yang dikatakan jalan Tuhan yang bersifat maknawi. Bila dilaksanakan, nampaklah kita bertindak. Mata akan nampak bila kita berbuat dalam apa-apa aspek pun.

Inilah satu pakej yang selari, yang datang dari Tuhan yang telah ditempuh oleh para Rasul, nabi-nabi dan wali-wali. Itu maksudnya perjalanan akal atau fikiran yang semua bersumberkan wahyu, atau Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hendak tempuh jalan itu, alangkah sulitnya. Sudah belajar ilmunya, perjalanan maknawi sudah tahu tetapi contohnya pula tidak ada. Rasul, Nabi dan wali sudah tiada. Alangkah sulitnya. Sebab itu jalan, jalan, hujungnya neraka. 95% ke neraka. Sedikit yang ke syurga.

Bila kita sudah bahas tentang jalan yang bersifat maknawi, jalan inilah yang Tuhan maksudkan, yang Al Quran beritahu, "Sesungguhnya jalan Aku ini adalah jalan yang lurus maka hendaklah engkau tempuh. Jangan tempuh jalan-jalan yang banyak kerana kamu akan berpecah belah dari jalan Tuhan."

Apa maksudnya jalan Tuhan yang lurus? Iaitu satu jalan yang bersumberkan Quran dan sunnah Tuhan kepada Rasul, kemudian kepada umatnya. Satu line. Samada bersifat maknawi, rohani atau lahir, ia satu.

Itu yang dikatakan lurus. Jalan lurus inilah yang hendak ditempuh. Kemudian Tuhan beri amaran, "jangan tempuh jalan yang banyak kerana kamu akan berpecah belah dari jalan Tuhan." Apakah jalan yang banyak itu? Jalan yang banyak itu juga ada yang bersifat rohani, maknawi dan lahir.

Ayat ini ditujukan kepada setiap generasi sebab generasi 1400 tahun dahulu, tidak sama dengan generasi 1300 tahun lalu dan tidak sama dengan 1200 tahun lalu. Ertinya kurun pertama dan kedua tidak sama .

Apa maksud tidak sama?
Bila manusia berkembang, makin ramai manusia, kemajuan makin berkembang, kebudayaan makin banyak, ajaran bertambah. Kalau yang dibuat Rasulullah kepada generasinya, waktu itu jalan yang sesat ini tidak banyak. Masa itu jalan sosialis, demokrasi dan komunisme belum ada. Yang kita dengar adanya feudalisme dan kapitalisme. Seolah-olah di zaman itu dikatakan janganlah ikut feudalisme dan kapitalisme sebab isme-isme lain belum ada. Itu yang bersifat politik.Yang bersifat agama, waktu itu Yahudi, kristian, Hindu dan Budha. Itulah jalan-jalan yang tidak boleh ditempuh waktu itu. Nanti akan berpecah belah dari jalan Tuhan dan lari dari jalan Tuhan. Tetapi hari ini, entah berapa banyak jalan. Agama banyak, fahaman politik pun banyak.Sedangkan ia juga bersifat makanwi, rohani dan lahiriah. Jadi kalau zaman Rasulullah ada 6, 7 jalan, sekarang ada 30 jalan yang menganggu jalan Tuhan. Sebab itu di akhir zaman ini lebih banyak sesat dari di zaman dahulu.

Jalan-jalan yang wujud, selain jalan Tuhan di zaman itu, yang mana makin ke hujung zaman, makin banyak maka makin susahlah untuk umat Islam selamat.Sedangkan jalan yang lurus itu hanya satu. Jalan yang sesat itu banyak dan bercampur aduk. Betapalah susahnya. Katalah jalan di dunia ini ada 40 jalan. Kerajaan suruh pilih 1 dan jangan pilih yang 39 lagi. Kita akan takut tersalah jalan maka tentulah kita akan belajar bersungguh-sungguh.

Kita hendak baca satu ayat lagi iaitu, "Dan mereka yang bermujahadah di jalan Kami nescaya Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan."

Jadi hendak ikut jalan Tuhan ini, setelah faham ilmunya samada yang bersifat makanwi, setelah roh bersedia, hendak dihalakan kepada apa yang Allah hendak dan hendak faham apa yang Tuhan tidak hendak, ia ada hubungan dengan mujahadah.

Bagi jalan-jalan di dunia ini, selalu berlanggar kerana driver tidak sanggup mujahadah. Patutnya mujahadah itu jalan perlahan-perlahan dan sabar. Tetapi kerana tidak sanggup mujahadah, lambat sangat maka kita rempuh.

Jadi hendakkan jalan Tuhan itu ada hubungan dengan mujahadah. Kalau tidak mujahadah, tidak akan berjaya. Tidak akan jadi orang baik. Tuhan hanya bersama orang yang berbuat baik. Orang yang bermujahadah menempuh jalan Tuhan, maka itu dikatakan orang yang berbuat baik. Tuhan bersama orang yang berbuat baik. Tuhan tidak kata, "Aku tolong orang yang buat baik," tetapi Tuhan kata, "Aku bersama orang yang buat baik." Bersama ini maksudnya sangat rapat. Kalau Tuhan kata, "Aku tolong orang yang buat baik," itu jauh.

Menolong seseorang itu, kita boleh sampai-sampaikan (dikirim) sahaja. Bila dikata kita bersama, begitu rapatnya persahabatan. Orang bertaqwa seolah beriring-iringan. Kalau hidup rohnya, di mana pun tidak terasa takut sebab ada Tuhan. Tetapi kita tidak rasa. Kalau tolong, itu jauh sebab dari jauh pun boleh tolong. Jadi bila dikatakan bersama dengan orang yang berbuat baik, bererti dekatnya dengan Tuhan. Jangan pula digambarkan dekat secara fizikal. Seolah-olah Tuhan pun berfizikal macam kita. Maha suci Tuhan daripada berdekatan secara fizikal dengan kita. Sebab Tuhan bukan fizikal. Itu menunjukkan terlalu karibnya tetapi tidak secara fizikal.

Jadi kejayaan menempuh jalan Tuhan ditentukan oleh mujahadah. Boleh mujahadah, selamat. Kalau tidak mujahadah, tidak selamat. Cuba lihat kalau orang yang peka dengan ayat tadi, "Mereka yang bermujahadah di jalan Kami, Kami Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan Kami." Seolah-olah ada double standard. Tadi ayat siratolmustaqim, seolah-olah jalan Tuhan itu hanya satu. Tapi dalam ayat ini, jalan Tuhan itu macam banyak. Kalau orang tidak faham, tidak perasan pun. Tetapi bagi orang yang tahu bahasa Arab, bahayalah. Tadi Tuhan kata jalan Tuhan itu satu. Yang ini banyak pula. Kan betapa sulit hendak tafsirkan Quran, ayat demi ayat. `Jalan` yang satu itu, walaupun satu, ia merupakan satu pakej yang sumbernya dari Tuhan dan Rasul. Maksudnya, sumbernya satu. Manakala `Jalan-jalan` itu pula, lain maksudnya. Jalan-jalan itu ertinya aspek-aspek di mana kita hendak laksanakan syariat Tuhan itu banyak. Aspek dalam hidup yang kita hendak tempuh itu banyak seperti ekonomi, kebajikan, politik, kebudayaan dan lain-lain lagi.

Apa yang hendak dibuat, yang banyak itu akan dibantu oleh Tuhan bila ada mujahadah. Selepas didahului dengan faham jalan rohani, maknawinya dan faham kehendak nafsu yang berdasarkan kehendak Tuhan, barulah boleh mujahadah. Maka barulah aspek yang banyak itu Tuhan tunjukkan jalan juga. Maksud jalan-jalan ini tidak sama dengan jalan yang pertama tadi. Sebab itu Tuhan cakap, "jalan-jalan Kami" yang bermaksud ibadah satu jalan, ekonomi satu jalan, politik satu jalan. Itu yang dimaksudkan dengan "jalan-jalan Kami". Ertinya semua aspek kehidupan secara Islam akan diperolehi. Maka akan jadilah mereka orang yang baik-baik. Bila mereka jadi orang baik-baik, maka Tuhan bersama mereka dan bersahabat dengan mereka.

Ulasan:
Di antara banyak-banyak keperluan manusia yang dia memang hendak minta sangat, Tuhan menetapkan mintalah "siratol mustaqim". Sedangkan yang paling penting adalah oksigen. Kenapa tidak minta oksigen? Sebenarnya di sini kita kena sedar bahawa selepas kita berjanji hanya meminta pada Tuhan, menyembah dan meminta hanya pada Nya, Tuhan pun tidak benarkan kita meminta sendiri melainkan apa yang dia sudah tetapkan. Tuhan ajarkan bahawa dalam meminta, yang menjadi keutamaan ialah meminta "siratol mustaqim" itulah.

Jadi Tuhan menetapkan permintaan yang paling asasi dan paling pokok, yang Tuhan sendiri ajar, yang mana kalau Tuhan tidak ajar maka manusia pun tidak tahu adalah "siratol mustaqim". Bahkan nampaknya, yang dikatakan intipati Al Quran itu, yang ia itu adalah ibu Al Quran, rupanya Al Fatehah itu hanya memperkenalkan Tuhan, kemudian diajar meminta kepada Tuhan yakni meminta jalan hidup kenabian. Rupanya "siratol mustaqim" itu adalah kunci bagi seluruh Al Quran. Jadi ini yang kita perlu beri perhatian. Supaya fokus atau hala tuju manusia itu bukuk lagi belajar tinggi-tinggi untuk dapat sijil agar dapat jawatan semata-mata.Belajar tinggi itu tidak salah tetapi bukan untuk dijadikan matlamat. Itu salah.

Manusia mesti menetapkan dasar atau matlamat hidupnya adalah untuk "siratolmustaqim" yakni untuk sampai kepada Tuhan. Jadi fokus kita dalam sembahyang, yang dimaksudkan jalan itu ialah untuk kita jadi sabar, redha, takut dengan Tuhan dan lain-lain lagi. Itu jalan yang hendak kita cari. Supaya dengan itu melalui seluruh kegiatan hidup ini kita benar-benar dapat Tuhan.
AFT
Sekian

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

TETAMU ALLAH

MENJADI TETAMU ALLAH.

Tetamu Allah adalah satu gelaran sangat istemewa dalam Islam.  Allah dan Para Rasul sendiri memberikan layanan istemewa kepada tetamu. Dalam Islam wajib melayani tetamu yang datang bertamu ke tempat kita. Bagi umat Islam yang tahu kelebihan gelaran tersebut mereka akan berusaha dan memasang cita-cita untuk mendapat menjadi "Tetamu Allah ". Manusia di dunia ini dapat menjadi tetamu negara sebagai VIP itu pun manusia sudah rasa sangat berharga dan istemewa. Kerana menjadi tetamu VIP akan menerima layanan lima bintang. 

Betapalah apabila manusia kalau dapat menjadi tetamu Allah ia akan merasakan sepanjang hidupnya bahkan ia akan diberikan nilai sampai ke  Akhirat. "Pergi ke Makkatul Mukarramah tempat yang bersejarah. Manunaikan ibadah kemuncak rukun Islam yang lima Di sana umat Islam menjadi tetamu-tetamu Allah Kenalah menjaga adab-adabnya dengan sempurnanya". ( sedutan madah Abuya Imam Ashaari Muhammad At Tamimi ).

Satu istilah yang disebut oleh Allah d…

KEAJAIBAN SUNGAI FURAT DAN DAJLAH TANDA KIAMAT.

KEAJAIBAN SUNGAI FURAT DAN DAJLAH TANDA KIAMAT.
(Sungai Dajlah).

Mengimbau kembali XPDC penulis ke Iraq melalui jalan darat dari Jordan pada 9 januari 1990. Menaiki kereta jenis GMC yang boleh memuatkan 9 penumpang. Kali ini penulis hendak kongsikan maklumat berkaitan dengan sejarah Sungai Furat dan Dajlah. Rujukan kebanyakkan dari risalah-risalah yang di terbitkan oleh kerajaan Iraq. Perjalanan darat dari Jordan ke Iraq mengambil masa 12 jam. Sepanjang perjalanan terlalu banyak sekatan tentera di dua buah negara tersebut. Terutamanya semasa berada di kawasan Iraq. Sejarah purba dan sejarah moden Iraq banyak berkaitan dengan sungai tersebut. Furat dan Dajlah merupakan antara sungai yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan ajaran Islam. 

Sungai yang menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia itu berkali-kali disebutkan dalam berbagai hadis. Sungai Furat juga dikaitkan dengan Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ia juga dikaitkan dengan tanda kiamat s…

ASAL USUL KAMPUNG DATUK KERAMAT.

PUSAT PENGAJIAN ABUYA PRAKTIKAL.
( Pasar Datuk Keramat dikaitkan dengan pasar Siti Khadijah Kelantan ).

BAGI warga kota, nama Kampung Datuk Keramat memang tidak asing lagi, bukan saja kerana ia antara kawasan perkampungan Melayu terbesar di ibu negara, tetapi ia juga adalah syurga makanan. Sebut saja makanan apa, pasti dapat dijumpai di situ.Begitu juga setiap kali kedatangan bulan Ramadan, Kampung Datuk Keramat bertukar wajah menjadi pesta makanan dengan ratusan gerai menjual pelbagai jenis makanan tempatan terutamanya di kawasan Pasar Datuk Keramat. Dalam kemeriahannya sebagai syurga makanan, ramai yang tidak tahu asal-usul nama penempatan ini. BH Plus menyingkap maksud di sebalik nama perkampungan ini. 

ABUYA memulakan jemaah pengajiannya di kampung Datuk Keramat. Ketika itu kumpulan pengajian Abuya dikenali dengan pengajian ".RUMAH PUTIH". Dipanggil rumah putih kerana rumah tersebut berwarna putih. Di markaz tersebut diadakan perjumpaan dikalangan ahli pengajian. Program tet…