Langkau ke kandungan utama

KITA PERLUKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH.


ORANG BERILMU MESTI MEMOHON TAUFIQ DAN HIDAYAH DARIPADA ALLAH.

Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita, ada ilmu pun, ilmu tidak boleh diselaraskan dengan perbuatan
kita, dan ilmu itu tidak dapat memberi 
manfaat kepada kita. Sebab itu disamping ilmu untuk menyuluh 
kehidupan kita, untuk menjadi sebab kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan untuk menjadi sebab kita kenal mana yang mesti dibuat
dan mana yang mesti ditinggalkan, kita juga mestilah memohon taufiq dan hidayah daripada Allah SWT.
Tetapi kalau Allah tidak memberi kita taufiq dan hidayah serta memimpin hidup kita, sebanyak mana pun ilmu yang ada pada kita, ilmu itu tidak dapat memberi manfaat. Dan sebanyak manapun yang kita pelajari ia tidak akan kita jadikan amalan. Dan manakala kita berbuat sesuatu, perbuatan kita
bersalahan juga dengan ilmu kita.

Walaupun ilmu yang kita pelajari itu sudah betul dan tepat. Ini kerana kita tidak mendapat taufiq dan hidayah daripada Allah SWT disebabkan ada sesuatu sebab yang kita tak ketahui; mungkin ada sesuatu dosa yang kita lakukan secara tidak kita sedari.
Orang Yang Di Selamatkan oleh Allah.
Sebab itulah kita perlu berhati-hati sentiasa kerana taufiq dan hidayah yang Allah hendak berikan kepada seseorang itu adalah disebabkan ada suatu perkara yang kita lakukan yang mendapat nilaian dan penghargaan besar daripada Allah SWT. Kerana ada sesuatu perkara yang dipandang besar oleh Allah SWT itulah maka ketika seseorang itu hampir-hampir jatuh kepada kesalahan,
diselamatkan oleh Allah SWT.

Sebaliknya pula, seseorang itu boleh jatuh kepada kesalahan walaupun pada mulanya dia baik dan berada di atas garis yang betul. Ini kerana Allah tidak boleh menyelamatkan dirinya di
sebabkan dia ada membuat sesuatu kesalahan yang dipandangnya ringan tetapi dipandang besar oleh Allah SWT.
Kerana itu Allah murka kepadanya. Oleh yang demikian, janganlah sampai kita melakukan dosa  yang di pandag besar oleh Allah SWT hingga mendinding kita daripada mendapat taufiq dan hidayah daripada Allah SWT.

Banyak kita terbaca didalam kitab, kisah-kisah zaman dahulu bagaimana seorang itu pada mulanya terlalu jahat tetapi oleh kerana dia membuat suatu perkara yang dipandang besar oleh Allah, dia mendapat petunjuk. Umpamanya, kita perhatikan seseorang itu berkelakuan jahat dan banyak melakukan maksiat, tetapi terhadap ibu dan ayahnya dia amat taat sekali. Kerana itu dipenghujung hidupnya dia mendapat petunjuk. Allah memandang besar perbuatannya hingga menjadikan Allah SWT sayang kepadanya.

Sebaliknya, ada juga kita dapati seseorang yang banyak amalnya, sembahyangnya kuat serta banyak berpuasa dan berpegang kuat pula dengan Sunnah Rasulullah SAW tetapi dipenghujung hidupnya dia tersesat hingga menyebabkan dia melakukan perbuatan yang boleh membawa dia ke Neraka. Dan apabila kita selidik sebab-sebab terjadinya demikian, kita dapati orang itu telah cuai dengan ibu ayahnya yang merupakan dosa yang dipandang besar oleh Allah SWT. Derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar di sisi Allah SWT. Itulah yang menjadi hijab atau dinding pada dirinya daripada mendapat hidayah Allah sampai ke penghujung hidupnya. Kerana itu walaupun pada awal hidupnya dia baik
tetapi pada penghujung hidupnya dia terseleweng dan terjun ke Neraka. 

Kita ambil satu contoh kisah seorang sahabat bernama Al Qamah.
Dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin solat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit tenat, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka, Rasulullahpun mengutus Ammar bin Yasir, Shuhaib ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannnya. Beliau bersabda, “Pergilah ke rumah Alqamah dan talqin-lah untuk mengucapkan La IlahaIllallah ”Akhirnya mereka berangkat kerumahnya, ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan
naza’, maka segeralah mereka men-talqin-nya, namun ternyata lisan Alqamah tidak boleh mengucapkan
 La ilaha illallah.

Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah.Maka Rasulullah pun bertanya, “Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua?”
Ada yang menjawab, “Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua dan uzur.”Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, “Katakan kepada ibunya Alqamah, ‘Jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah, namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu.’”

Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, “Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah.”
Maka, dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah.
Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya.Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, “Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku, bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah?”
Si ibu menjawab, “Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan solat, banyak puasa dan suka bersedekah.”
Lalu Rasulullah bertanya lagi, “Lalu apa perasaanmu padanya?”
Dia menjawab, “Saya marah kepadanya Wahai Rasulullah.”
Rasulullah bertanya lagi, “Kenapa?”
Dia menjawab, “Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan diapun durhaka kepadaku.”Maka, Rasulullah bersabda, “Sesungguhny,a kemarahan si ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga tidak boleh mengucapkan syahadat.”
Kemudian beliau bersabda, “Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak.”Si ibu berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?”
Beliau menjawab, “Saya akan membakarnya dihadapanmu.”
Dia menjawab, “Wahai Rasulullah , saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku dihadapanku.”
Maka, Rasulullah menjawab, “Wahai Ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih ngeri lagi, kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah, demi zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, solat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikitpun selagi engkau masih marah kepadanya,”
Maka dia berkata, “Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku Alqamah”.Rasulullah pun berkata kepada Bilal, “Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah boleh mengucapkan syahadat ataukah belum, barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, barangkali dia hanya malu kepadaku.”
Maka, Bilal pun berangkat, ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan La Ilaha Illallah. Maka, Bilal pun masuk dan berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak boleh mengucapkan syahadat, dan ridhanya telah menjadikanya mampu mengucapkan syahadat.”Kemudian, Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga.Maka, Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani, kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya,
Lalu, di dekat kuburan itu beliau bersabda, “Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Anshar, barangsiapa yang melebihkan isterinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali kalau dia mahu bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhanya, karena ridha Allah tergantung pada ridhanya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya.”

Jadi daripada kisah ini kita dapat fahamkan bahawa dosa
kita yang dipandang besar oleh Allah SWT boleh menjadi hijab untuk kita mendapat taufiq dan hidayah daripada Allah SWT. Sahabat Al Qamah yang soleh itu pun boleh dihijab oleh Allah,
betapalah kita ini yang dosa kepada ibubapa mungkin lebih berat. Al qamah mungkin sekadar menghulurkan bantuan yang tidak sempurna. Dan kita ini pula bukan saja tidak sempurna setahun sekalipun tidak menghulurkan bantuan. Oleh itu wajib kita jaga hubungan kita dengan ayah dan ibu dengan memberi bantuan kepada mereka sebagai tanda syukur kita kerana menyebabkan kita lahir ke dunia. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita yang dipandang mulia disisi Allah itu , kita sentiasa mendapat taufiq dan hidayah dari awal perjalanan hidup kita hinggalah ke penghujung hidup kita. Seseorang yang hendak mendapatkan petunjuk daripada Allah itu ada sebab-sebabnya, dan seseorang yang tidak boleh mendapat petunjuk daripada Allah itu ada juga ada sebab-sebabnya.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

PERANG RIDDAH.

( Ladang kurma di Madinah berlatar belakangkan bukit Uhud ).


Perang Riddah (Arab: حروب الردة), juga disebutPerang Melawan Kemurtadan Melawan Kemurtadan Melawan Kemurtadan Melawan Kemurtadan, membentuk pasukan yang terbagi atas sebelas infantri.Pasukan tersebut melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632 dan 633 M, setelah kematian
Nabi Muhammad SAW.

Pemberontakan-pemberontakannya, dalam penulisan sejarah Islam pada masa itu dianggap bersifat keagamaan, oleh kerana ada salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi iaitu, Musaylamah Al Kazzab.

Pemberontakan tersebut ada aspek keagamaan lainnya. Madinah telah menjadi pusat sistem  sosial dan politik, yang di dalamnya agama menjadi bagian penting; akibatnya tidak terelakkan lagi bahwa reaksi melawan sistem ini juga memiliki aspek keagamaan.

Di awal pemerintahan khalifah Abu Bakar telah terjadi peristiwa riddah secara besar-besaran yang menggonc…

TETAMU ALLAH

MENJADI TETAMU ALLAH.

Tetamu Allah adalah satu gelaran sangat istemewa dalam Islam.  Allah dan Para Rasul sendiri memberikan layanan istemewa kepada tetamu. Dalam Islam wajib melayani tetamu yang datang bertamu ke tempat kita. Bagi umat Islam yang tahu kelebihan gelaran tersebut mereka akan berusaha dan memasang cita-cita untuk mendapat menjadi "Tetamu Allah ". Manusia di dunia ini dapat menjadi tetamu negara sebagai VIP itu pun manusia sudah rasa sangat berharga dan istemewa. Kerana menjadi tetamu VIP akan menerima layanan lima bintang. 

Betapalah apabila manusia kalau dapat menjadi tetamu Allah ia akan merasakan sepanjang hidupnya bahkan ia akan diberikan nilai sampai ke  Akhirat. "Pergi ke Makkatul Mukarramah tempat yang bersejarah. Manunaikan ibadah kemuncak rukun Islam yang lima Di sana umat Islam menjadi tetamu-tetamu Allah Kenalah menjaga adab-adabnya dengan sempurnanya". ( sedutan madah Abuya Imam Ashaari Muhammad At Tamimi ).

Satu istilah yang disebut oleh Allah d…

KEAJAIBAN SUNGAI FURAT DAN DAJLAH TANDA KIAMAT.

KEAJAIBAN SUNGAI FURAT DAN DAJLAH TANDA KIAMAT.
(Sungai Dajlah).

Mengimbau kembali XPDC penulis ke Iraq melalui jalan darat dari Jordan pada 9 januari 1990. Menaiki kereta jenis GMC yang boleh memuatkan 9 penumpang. Kali ini penulis hendak kongsikan maklumat berkaitan dengan sejarah Sungai Furat dan Dajlah. Rujukan kebanyakkan dari risalah-risalah yang di terbitkan oleh kerajaan Iraq. Perjalanan darat dari Jordan ke Iraq mengambil masa 12 jam. Sepanjang perjalanan terlalu banyak sekatan tentera di dua buah negara tersebut. Terutamanya semasa berada di kawasan Iraq. Sejarah purba dan sejarah moden Iraq banyak berkaitan dengan sungai tersebut. Furat dan Dajlah merupakan antara sungai yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan ajaran Islam. 

Sungai yang menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia itu berkali-kali disebutkan dalam berbagai hadis. Sungai Furat juga dikaitkan dengan Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ia juga dikaitkan dengan tanda kiamat s…